КОМЕНТАР:

Беседа је до недавно била позната само у латинском преводу под насловом: De regressu sancti Joannis ex Asia Constantinopolim; године 1958. у Москви је откривен грчки текст: A. Wenger, REB 19 (1961) 114/23. Превод је рађен по грчком тексту.

Грчки тест у PG 52, 391-396.

Није нам познато да постоји критичко издање

Глава 1

јер сам познавао жену ми … Тј. паству.

Глава 5

него без икакве бојазни лечих немоћи … Вероватно алудира на стање у црквама у Ефесу.

Глава 8

што је најчудније, врт овај … Црква.