КОМЕНТАР:

У заглављу писма стоји: Τῇ δεσποίνῃ μου τῇ αἰδεσιμωτάτῃ καὶ θεοφιλεστάτῃ διακόνῳ Ὀλυμπιάδι Ἰωάννης ἐπίσκοπος ἐν Κυρίῳ χαίρειν. Дакле: Владичици мојој, најчаснијој и најбогољубивијој ђакониси Олимпијади, Јован епископ (жели) радост у Христу.

Грчки тест у PG 52, 549-556

Критичко издање: A.-M. Malingrey, SСh 13 bis

Први број односи се на број писма у критичком издању, број у загради на број писма у Мињовој Патрологији.

и гвожђе и камење и сваку твар, победи природа власиХоће се рећи да ватра није била у стању прогутати чак ни власи на главама младића.

онај што је тражио да Га убије … Ирод.

прихватила је метропола (њихова) … Јерусалим.

некад Му трску у руке метали … Уместо скиптра.

у сред театра јудејскога. … Тј. у центру дешавања међу Јудејима.

код неких завладала и после печатâ, мисли се на печате гробу Христовом.