КОМЕНТАР:

Сократ Схоластик (грч: Σωκράτης ο Σχολαστικός, рођ. око 380. — умро после 439. године) био је византијски правник и историчар цркве. Његово једино познато дело је Историја цркве у седам књига написана на грчком језику у којој је приказана у првом плану црквена историја од 312. до 439. Године.

Сократова Историја цркве представља важан извор за римску историју 4. и 5. века захваљујући ауторовој употреби великог броја данас недоступних извора и његовој непристрасности. Данас се сматра за најверодостојнијег међу позноантичким историчарима цркве.

или да оптужбе против њега буду испитане … Евтропије се највероватније непосредно пре ових догађаја срео са Златоустим у Антиохији. Тај њихов сусрет је на њега остави силан утисак. Но, није само то био разлог његовог залагања за Златоустог. Можда и више него то, њега је мотивисало супротстављање утицајном Теофилу.

који је тада био царски намесник … Дакле, Златоусти је уведен у трон 26. фебруара 398. Године.

већом но што је требало висином … Грч.: οφρύς што дословно значи „са подигнутим обрвама“.

људима Цркве показао као строг  … Сократ дословно каже „храпав“ (грч τραχύς), у српском не постоји, или га бар ми нисмо могли наћи, адекватан превод.

коју је тада изговорио против Евтропија. … Види 6. том стр.

некима што су прибегли Цркви … Тј. у Цркви затражили прибежиште и заштиту од прогона.

него га је насупрот и осуђивао … Беседа је, заправо, била уперена против сујете људи на власти (и сујете уопште), а не против личности Евтропија.

да се једна од цркава унутар града … Тј. унутар зидина Константинопоља.

неког Ираклида, родом Кипранина … Ираклид је касније, заједно са Златоустим, био оптужен на сабору код Храста, но како из Фотијевог извештаја видимо, није био свргнут.