КОМЕНТАР:

преглед оваца од словесне свирале … другим речима прво се позабавио свештеницима.

који се називају сажитељима … Види две расправе под насловом О саживоту под истим кровом, Дела, т1 стр. 349-408.

живећи унутар радионице спасења … тј. унутар Цркве.

понајвише оном званом „света“ … епилепсија.

званога Амфалакс … Грч: Ἀμφαλλάξ. Ово је тешко преводива грчка реч. Најближе занчење било би: човек који се у све претвара.

клирике које је Теофил свргнуо … Ради се о тзв. „дугој браћи“, који су уточиште од Теофиловог прогона нашли у Константинопољу.

најбоље мирисе Египта и сâме Индије … Хоће се рећи: дошао је носећи богате поклоне.

праћен пљескањем гомиле морнара … Поменути морнари били су из Египта, одакле је у Константинопољ редовно бродовома довожена пшеница.

сусреће се код Евграфије … Вероватно једна од дворских дама, код које је очито био „штаб“.