КОМЕНТАР:

преглед оваца од словесне свирале … другим речима прво се позабавио свештеницима.

који се називају сажитељима … Види две расправе под насловом О саживоту под истим кровом, Дела, т1 стр. 349-408.

живећи унутар радионице спасења … тј. унутар Цркве.

понајвише оном званом „света“ … епилепсија.

званога Амфалакс … Грч: Ἀμφαλλάξ. Ово је тешко преводива грчка реч. Најближе занчење било би: човек који се у све претвара.

клирике које је Теофил свргнуо … Ради се о тзв. „дугој браћи“, који су уточиште од Теофиловог прогона нашли у Константинопољу.

најбоље мирисе Египта и сâме Индије … Хоће се рећи: дошао је носећи богате поклоне.

праћен пљескањем гомиле морнара … Поменути морнари били су из Египта, одакле је у Константинопољ редовно бродовома довожена пшеница.

сусреће се код Евграфије … Вероватно једна од дворских дама, код које је очито био „штаб“.

избезумљујући се (питањем) како је онај … Теофил.

као плату за напад на Јована добио предводништво … Тј. рукоположен је за епископа Ираклијскога.

окове који су били спремљени за светога … Тј. за Златоустог.

[…]… Овде следи једна кратка карактеризација Теофила (крајње негативна), која за сам ток ствари није пресудна.

Пошто су, наиме, позвали … Паладије нигде не говори који су ти који позивају епископе, нигде их не именује, али се из његовог извештаја може закључити да је постојао један круг јако утицајних личности у Константинопољу, људи блиских двору, који су из позадине вукли конце и у ком кругу је заправо донета одлука о свргавању Златоустог.

казавши двору … Дословно „комитету“, тј. људима на власти, главешинама.

вере смо оних који су их поставили … тј. исповедамо исту веру коју и творци ових канона. Цар Аркадије је био православан, потпис испод ових канона значио би свргавање.

нити (од Њега) боље види … Реч „презвитер“ означава старог човека, а „епископ“ – надзорника.