КОМЕНТАР:

Грчки текст Писама разним лицима налази се у PG 52,623-742.

Латински: Epistulae 18-242.

Није нам познато да постоји критичко издање.

Из Кукуза 405.